Formación de traballadores e profesionais

A formación é unha inversión, un apoio para o cumprimento dos obxectivos empresariais e do Plan de Empresa, un medio para mellorar a competitividade e a adaptabilidade da organización e das persoas que traballan nela.

Impulsar certas habilidades nos nosos colaboradores pode ser de gran utilidade para as organizacións. Entre elas:

 • Xestión e planificación do tempo
 • Intelixencia emocional ao servizo da organización
 • Xestión do estrés
 • Prevención de riscos laborais
 • Calidade e atención ao cliente
 • Habilidades sociais e de comunicación

Importancia da formación

Para o traballador
 • A formación é o medio para adquirir coñecementos, destrezas e habilidades

 • Permítelle unha maior integración no seu equipo e na propia empresa
 • Coñecer novos métodos de traballo fai que se manteña ao día e que conserve o seu posto de traballo
 • Posibilita o desenvolvemento persoal e profesional e o seu recoñecemento: promoción, status, salario…
 • Permite a participación na empresa e a mellora no nivel de eficiencia na súa área: aportar ideas, mellorar procesos…

Para a empresa
 • Supón a satisfacíón de necesidades internas

 • Posibilita a transmisión e consolidación da cultura empresarial e os seus valores
 • Mellora a competitividade, produtividade, rendibilidade e calidade
 • Capacita e integra ás persoas nos seus postos de traballo, nos seus equipos e na cultura da empresa
 • Permite adaptarse aos cambios do mercado e do entorno