Formación de líderes, directivos e mandos

O obxectivo da formación destinada á directivos é axudar ás organizacións a atopar os líderes que precisan: persoas participativas, optimistas e construtivas, comprometidas coa misión empresarial, dignas de confianza e capaces de comunicar e mobilizar ás persoas para conseguir as súas mellores aportacións.

Formación destinada a desenvolver competencias para xestionar información e crear redes de traballo colaborativas e habilidades para dirixir persoas e xestionar cambios:

  • Desenvolvemento de habilidades directivas
  • Xestión de recursos humanos
  • Liderado e habilidades de comunicación
  • Liderado e innovación
  • Xestión e dirección de equipos de traballo

O líder nace cunhas habilidades e faise con traballo, autocoñecemento, estudo, experiencia, optimismo, disciplina e servizo (David Fishman)