Psicoterapia Individual

A terapia individual é un proceso dedicado ao tratamento dos problemas psicolóxicos a través da comunicación, a interacción e a relación entre o individuo e o terapeuta, Sen embargo, a psicoterapia é moito máis que un simple “falar dos problemas”. Trátase dunha relación profesional na que se utilizan técnicas, estruturas e principios terapéuticos establecidos.

O obxectivo da psicoterapia é o desenvolvemento e fornecemento do individuo. Está enfocado en axudar a cada persoa a lograr cambios positivos nas distintas áreas da súa vida, superar desafíos e resolver problemas, aprender a convivir e a xestionar relacións, e aumentar a percepción de eficacia persoal.

O meu enfoque terapéutico de referencia é a Terapia Sistémica, no que o papel do terapeuta consiste en aportar unha visión diferente e máis útil dos acontecementos, para que a persoa poda afrontar a situación con éxito.

Os tipos de problemas que presentan as persoas son tan variados que requiren habitualmente dun tratamento personalizado. Sen embargo, algúns dos problemas máis consultados son os seguintes:

Infancia e adolescencia

 • Déficit de atención e hiperactividade
 • Enuresis
 • Medos, fobias
 • Trastornos da aprendizaxe
 • Problemas de conduta
 • Trastornos da alimentación
 • Adiccións
 • Acoso escolar

Adultos

 • Ansiedade
 • Depresión
 • Problemas de relación
 • Trastornos da personalidade
 • Trastornos da alimentación
 • Estrés e insomnio
 • Trastornos obsesivos compulsivos
 • Psicoses